cá độ bóng đá trực tuyến fun88

TH
TH EN
x
cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhậpcá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

การต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง

การต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์สำหรับประกันภัยที่รับชำระเบี้ยต่ออายุอัตโนมัติ โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมิต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับกรมธรรม์ที่ขาดการชำระเบี้ย

หากกรมธรรม์ของคุณได้พ้นระยะเวลากำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว (เมื่อมีการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัยล่วงเลยกำหนดเวลาผ่อนผันและหากยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยื่นกลับคืนสู่สถานภาพเดิมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการดำเนินการ
ภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน (สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุในข้อ 1.1)
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ
  3. เบี้ยประกันภัย พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : โดย เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม  

การนำส่งเอกสาร
  • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
fun88 app ios fun88 sportsbook fun88 live casino m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến